Restauració


A l’hora de realitzar una restauració, és important tindre en compte que allò que estem recuperant, ja sigui mobiliari, paviments, estructura, etc... tenen un valor singular dins l’entorn on es troben. Per això és important no només un bon criteri, sinó sensibilitat i un coneixement exhaustiu de les tècniques de restauració per cadascun dels materials amb els que treballem, per donar protagonisme als elements originals. És per aquest motiu que a Sinergia Catalana col•laborem amb professionals especialitzats en cada sector.