Arquitectura


Cada un dels nostres projectes és una gran oportunitat, una petita joia per polir. Des del projecte més petit al més gran, treballem amb la mateixa intensitat i rigor, sent conscients que si és complicat assolir un encàrrec encara ho és més satisfer les necessitats dels futurs usuaris.

Treballem en projectes i direccions d’obra d’edificis, d’habitatges, espais comercials i serveis en rehabilitació i obra nova..

També gestionem tots els tràmits davant l’administració i Col•legis Professionals en el cas que fos necessari.